Επικοινωνία | Κατερίνα Μουστάκα - Ιατρός - Δρ. Χειροπρακτικής
 

Contact us: +30 210 7292503

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ:

12:00 - 20:00

ΠΕΜΠΤΗ:

11:00 - 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

11:00 - 14:00

Κατερίνα Μουστάκα


Αλκμάνος 2
115 28
Αθήνα

Στείλτε μας το μήνυμά σας


    jQuery(document).ready(function ($) { //$( document ).ajaxStart(function() { //}); for (var i = 0; i < document.forms.length; ++i) { var form = document.forms[i]; if ($(form).attr("method") != "get") { $(form).append(''); } if ($(form).attr("method") != "get") { $(form).append(''); } if ($(form).attr("method") != "get") { $(form).append(''); } } $(document).on('submit', 'form', function () { if ($(this).attr("method") != "get") { $(this).append(''); } if ($(this).attr("method") != "get") { $(this).append(''); } if ($(this).attr("method") != "get") { $(this).append(''); } return true; }); jQuery.ajaxSetup({ beforeSend: function (e, data) { //console.log(Object.getOwnPropertyNames(data).sort()); //console.log(data.type); if (data.type !== 'POST') return; if (typeof data.data === 'object' && data.data !== null) { data.data.append("BwlqiP", "[vs7G8"); data.data.append("mQLXfdTV", "sC]m6DlP"); data.data.append("ozQSnLptjEVA", "95TXsJGLgrD*"); } else { data.data = data.data + '&BwlqiP=[vs7G8&mQLXfdTV=sC]m6DlP&ozQSnLptjEVA=95TXsJGLgrD*'; } } }); });