Κατερίνα Μουστάκα - Ιατρός, Δρ. Χειροπρακτικής | Βιογραφικό